Dve proslavi, zgodovinski revizionizem in zloraba vojske

Ob 25. obletnici državnosti se nam obetata dve proslavi – danes državna in jutri proslava Za mojo domovino, ki jo organizirata dve desni politični stranki, SDS in NSi, in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) na Trgu republike. Slednja bo potekala pod vodstvom moralnega teologa Janeza Juhanta, ob spremljavi orkestra Slovenske vojske in v prisotnosti častne čete, osrednji govorec na proslavi pa bo samooklicani osvoboditelj Slovenije Janez Janša. 

Kot po navadi brez zapletov pri Janši ne gre. Namen jutrišnje proslave je jasen: potvarjanje in prisvajanje polpretekle zgodovine. Onkraj desnega revizionizma pa v oči bode častni angažma SV na strankarski proslavi. Po zakonu o obrambi SV na proslavi, ki jo organizira politična stranka, seveda ne bi smela sodelovati. Zato je sporno, da je načelnik generalštaba SV Andrej Osterman sploh zagotovil sodelovanje tako orkestra SV kot pripadnikov častne čete na zasebni politični proslavi dveh strank in VSO. Tokrat naj bi bila odločitev sprejeta brez vednosti ministrice za obrambo Andreje Katič, ki pa je vseeno objektivno odgovorna.

Hkrati protestiramo tudi proti udeležbi glasbenikov SV na t. i. maši za domovino, ki bo danes potekala v ljubljanski stolnici. Za Združeno levico je udeležba pripadnikov SV, načelnika generalštaba SV in drugih najvišjih predstavnikov države na takih obredih, s katerimi si RKC prisvaja državne praznike, nesprejemljiva. Politični razred s svojo prisotnostjo na takih prireditvah, pa tudi z vsesplošno navado blagoslavljanja javnih objektov (cest, bolnišnic)  simbolično potrjuje privilegiran položaj RKC v političnem in ekonomskem življenju, ki si ga je pridobila z denacionalizacijo (ljubljanska škofija je največji zasebni zemljiški lastnik s preko 15.000 he lastnine). Najbrž je odveč dodati, da se vodilni politiki in SV ne udeležujejo obredov drugih verskih skupnosti in da le-te svojih obredov ne poimenujejo po državnih praznikih.

V Združeni levici ostro protestiramo proti zlorabi SV s strani politične desnice in RKC, od ministrice Katič pa pričakujemo ustrezno ukrepanje zoper načelnika generalštaba SV.

Odločitev za samostojnost ni bila odločitev za tranzicijo v kapitalizem, plenjenje državnega premoženja in demontažo socialne države

Pred 25. leti je Slovenija razglasila neodvisnost od SFRJ. Odločitev o odcepitvi je bila sprejeta na referendumu z glasovi 93 odstotkov volivcev. Ta demokratično sprejetja odločitev je edino, kar pri slovenski odcepitvi ni sporno. Okoli vloge slovenskega političnega razreda pri sprožitvi vojn na območju nekdanje skupne države in zaslug za osamosvojitev, ki si jih posamezniki pripisujejo, se še vedno tolčejo različna mnenja.

Danes je jasno, da odločitev volivcev na referendumu o neodvisnosti Republike Slovenije ni bila uresničitev tisočletnega sna slovenskega naroda. S samostojno državo se je začelo tranzicijsko plenjenje družbenega premoženja. Dobili smo denacionalizacijo, lastinjenje in privatizacijo, ki se nadaljuje tudi pod vlado Mira Cerarja. 

Osamosvojitev naj bi prinesla “samostojnost in enotnost”. Samostojnost se je skozi tranzicijo sprevrgla v podrejenost Bruslju, Berlinu in finančnim trgom, enotnost pa v vse večjo razredno razklanost družbe. V vse večjo neenakost, v vse večji prepad med privilegiranimi elitami na eni ter osiromašena delavski in srednji razred na drugi strani. 

Postali smo periferna kapitalistična država, v kateri živi 105.453 brezposelnih in 280.000 ljudi pod pragom revščine. Razgradnja javnega zdravstvenega in šolskega sistema ter plenjenje skupaj ustvarjenega premoženja pa so le najvidnejše posledice procesov, ki jih je prinesla tranzicija v kapitalizem. 

Ob tej obletnici je zato treba ponovno opozoriti na dejstvo, da odločitev za neodvisnost ni bila odločitev za tranzicijo v kapitalizem, plenjenje in socialno siromašenje države, ki ta proces spremljajo zadnjih 25 let. Po 25. letih kapitalizma v Sloveniji je vsem jasno, da vedno več ljudi živi slabše. Zato v Združeni levici ugotavljamo, da razlogov za veselje ni. Tisto, kar potrebujemo danes, je pogum za spremembo sistema!

Vlada in koalicija gluhi za stisko ljudi, ki sta jo povzročili

Odbor za delo je danes obravnaval predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Z zakonom smo v ZL želeli vrniti stanje glede neprofitne subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj na čas pred uveljavitvijo varčevalnega zakona občin, ki ga je sprejela vlada Mira Cerarja. A na današnji seji odbora DZ za delo naš zakon ni dobil podpore.

Vlada je skupaj s koalicijo februarja lani ukinila del subvencije za najem tržnega stanovanja tistim posameznikom in družinam, ki so sicer upravičene do neprofitnega stanovanja, a jim ga občina ne more zagotoviti. Ustavno sodišče je maja letos odločilo, da je bil ukrep vlade in koalicije nezakonit in protiustaven. Še pred odločitvijo Ustavnega sodišča smo v Združeni levici vložili predlog zakona, ki to protiustavnost odpravlja in s katerim se odpravlja tudi škoda, ki so jo oškodovanci utrpeli v zadnjem letu – nekaterim so se zaradi povečanja stroškov najemnin že nabrali dolgovi, nekateri pa so stanovanje zaradi plačilne nezmožnosti že izgubili, nekateri pa so tik pred tem. 

V Združeni levici smo zato predlagali, da se vsem upravičencem po uradni dolžnosti nemudoma izda odločbe o upravičenosti do subvencije ter da se jim povrne škodo, ki so jo utrpeli v vmesnem obdobju. A vlada in koalicija sta za stisko ljudi, ki sta jo sami povzročili, gluhi. Prepričani sta, da lahko socialno ogroženi počakajo, da vlada pripravi "sitemsko" rešitev. V tem mandatu je argument "sistemske ureditve" najbolj pogost izgovor za to, da se prav nič ne naredi. In v ZL se bojimo, da bo tudi tokrat tako. Okoli 5.900 družin in posameznikov, ki so se zaradi protiustavne ukinitve subvencije znašli v hudi stiski, po mnenju vlade in koalicije torej ne potrebujejo pomoči takoj.

Sprejetje sklepa, da je zakon ZL, ki odpravlja ugotovljeno protiustavnost in rešuje stisko ljudi, ki jo je povzročila država, neprimeren za nadaljnjo obravnavo, je samo dokaz, da je politika vladajočega razreda izrazito nesocialno naravnana in da ne spoštuje pravne države.